2408
zrealizovaných bytů
136168
m2
zrealizovaných staveb celkem